Nákupní košík 0,- Kč

JUDr. Karel Zach a jeho advokátní kancelář nabízí veškeré služby spojené se zastupováním při různých sporech a řízeních před soudem nebo správním orgánem. Služby advokátní kanceláře jsou nabízeny v co nejširším rozsahu a s využitím služeb odborníků i z jiných oborů, kterými jsou například soudní znalci, účetní a daňoví poradci, auditoři a tlumočníci nebo překladatelé. Zabýváme se spory v občanském právu, obchodním právu a trestním právu.

Zabýváme se právními úkony i službami v co nejširším rozsahu. Hlavními oblastmi advokátní společnosti JUDr. Karel Zach je advokátní poradenství v občanském právu, obchodním právu a trestním právu. Obchodní právo je zaměřeno na právo závazkové a své klienty zastupujeme při obchodněprávních sporech a také zastupujeme obchodní společnosti všech druhů (akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným...).

Advokátní a právnické služby, které nabízí Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach jsou zaměřeny předevší na právo občanské, obchodní a trestní. Při trestním právu jsou nabízeny veškeré služby s obhajobou při trestním řízení. Při občanském právu jsou poskytovány služby zaměřené na majetkové vztahy, převody nemovitostí, ochranu osobnosti, věcné práva a smluvní agendy a na právo rodinné a právo pracovní.

 

 

čeština UK flag